Kalkulatory doboru urządzeń wod-kan

Kalkulator doboru
zbiornika retencyjnego

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego powstał we współpracy z wiodąca firmą w obszarze produkcji betonowych zbiorników retencyjnych, firmą Ecol – Unicon. To narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów. Kalkulator pozwala nam w czterech prostych krokach lepiej zaprojektować i dopasować zbiornik retencyjny do konkretnych potrzeb. Kalkulator zawiera, przydatne w planowaniu budowy elementy, jak np. funkcjonalność wykorzystania wody opadowej. Po dokonaniu doboru system generuje nam plik .pdf, zawierający dane takie jak wielkość zbiornika retencyjnego, wartość odpływu, schemat funkcjonalny zbiornika z pojemnościami oraz część opisową dotyczącą wybranych funkcjonalności.

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
zbiorników otwartych

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno – infiltracyjnego powstał we współpracy z firmą TORMEL Sp. z o. o. To narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika w oparciu o wytyczne DWA-A-117 i DWA-A-138. W zależności od możliwości terenowych przeznaczonych pod zbiornik, powierzchni, z której zbierana jest woda deszczowa, rodzaju gruntu, otrzymujecie Państwo dobór wariantów zbiornika. Kalkulator umożliwia zadanie konkretnego natężenia deszczu i czasu jego trwania. Dzięki wprowadzeniu różnych modeli opadowych (PANDA, Bogdanowicza i Stach’ego, Suligowskiego oraz Błaszczyka) możliwe jest otrzymanie i porównanie wyników obliczeń dla zbiorników.

Kalkulator pozwala nam w prostych krokach szybciej zaprojektować i dopasować rodzaj zbiornika retencyjnego do konkretnych potrzeb oraz wielkości działki/terenu, którym dysponuje Inwestor. Kalkulator zawiera przydatne w planowaniu budowy elementy, jak np. wymiary zbiornika, informacje o jego konstrukcji oraz szacowany koszt realizacji. Po dokonaniu doboru zbiornika system generuje nam plik w którym zawarte są powyższe informacje.

Kalkulator doboru zbiorników otwartych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Kalkulator doboru
zbiorników PEHD

Kalkulatory doboru zbiorników PEHD powstał we współpracy z firmą Uponor Infra, która jest wiodącym międzynarodowym dostawcą tworzywowych systemów rurowych dla infrastruktury podziemnej. Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Rozwiązaniem problemu może być stosowanie zbiorników retencyjnych wód opadowych. Kalkulator doboru zbiorników retencyjnych PEHD umożliwia obliczenie wymaganej objętości retencji, a następnie dobór zbiorników Weholite o odpowiedniej średnicy i długości. W zależności od dostępnego miejsca i warunków zabudowy, narzędzie ułatwi dobór optymalnego rozwiązania do wymagań projektu.

Kalkulator doboru zbiorników PEHD
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
zbiorników rurowych

Kalkulator doboru zbiorników rurowych powstał we współpracy z firmą Amiblu Poland Sp. z o. o., producentem i dostawcą systemów rur GRP. Kalkulator umożliwia, na podstawie zadanych przez użytkownika założeń, na szybki dobór podziemnego poziomego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych. W wyniku obliczeń użytkownik otrzymuje poglądowy schemat oraz parametry optymalnego rozwiązania takie jak średnica zbiornika, jego długość oraz objętość. Wszystkie wyliczenia związane z objętością zbiornika wykonywane są zgodnie z wytycznymi DWA-A117 (dla zlewni skanalizowanej ≤ 200 ha lub systemów o czasie przepływu ≤ 30 min.). Kalkulator w znaczny sposób ułatwia pracę i skraca czas przygotowania obliczeń niezbędnych w ramach doboru zbiorników retencyjnych.

Kalkulator doboru zbiorników rurowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
odwodnień liniowych

Kalkulator doboru odwodnień liniowych stworzono we współpracy z firmą HAURATON, która jest czołowym europejskim producentem systemów zagospodarowania wód opadowych. Kalkulator doboru odwodnień liniowych to intuicyjne narzędzie dla projektantów, umożliwiające dobór odwodnienia liniowego w 3 prostych krokach. Dobór bazuje na wskazanej lokalizacji odwodnienia oraz jego wymaganej przepustowości hydraulicznej, wyznaczonej na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów zlewni. Ponadto, powiązanie kalkulatora z dostępem do danych PANDa gwarantuje otrzymanie miarodajnych wyników, co jest niezbędne do efektywnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi.

Kalkulator doboru odwodnień liniowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
przepustów komunikacyjnych

Kalkulator doboru światła przepustów drogowych i kolejowych na podstawie wytycznej ministerialnej WR-M-12 powstał we współpracy z firmą Amiblu, czołowym producentem i dostawcą systemów rur GRP w Europie. Kalkulator umożliwia, na podstawie zadanych przez użytkownika założeń, na szybki dobór średnicy przepustu hydraulicznego wykonanego z rur wyprodukowanych w technologii Hobas i/lub Flowtite. Metodyka obowiązuje przy obliczaniu światła mostów oraz wymiarowaniu przepustów hydraulicznych na ciekach naturalnych i sztucznych.W wyniku obliczeń, użytkownik otrzymuje wymiary przepustu hydraulicznego dla przyjętych założeń oraz warunki hydrauliczne funkcjonowania przepustu.

Kalkulator doboru przepustów komunikacyjnych
Materiał szkoleniowy: -

Kalkulator doboru
systemów rozsączających

Kalkulator doboru systemów rozsączających został stworzony we współpracy z firmą Wavin Polska. Pozwala on na dobór zbiorników rozsączających oraz poziomych rur rozsączających w oparciu o wytyczne DWA-A-138. W zależności od powierzchni terenu, z którego zbierana woda deszczowa i rodzaju gruntu otrzymujecie Państwo dobór zoptymalizowanego systemu rozsączającego w oparciu o przyjęty model rozkładu deszczu. Oznacza to, że dobierany jest system na najbardziej krytyczne przewidziane, dla danych warunków, parametry. Dzięki wprowadzeniu kliku modeli opadowych możliwe jest porównanie wyników wg modelu PANDA, Bogdanowicz i Stach’ego, Suligowskiego, Błaszczyka czy zadanie konkretnego natężenia deszczu i czasu jego trwania. W rezultacie otrzymujecie Państwo raport z danymi zbiornika: jego wielkości, pojemności wodnej i konstrukcji. Możecie Państwo pobrać także rysunki dwg. i inne materiały dotyczące systemów rozsączających.

Kalkulator doboru systemów rozsączających
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
systemów podciśnieniowych

Kalkulator doboru systemów podciśnieniowych powstał, dzięki współpracy z firmą Wavin Polska.Pozwala on na dobór instalacji podciśnieniowej do odwodnienia dachów płaskich. Dla zadanej powierzchni danej połaci dachu, parametrów opadowych i układu instalacji, otrzymacie Państwo dobór ilości wpustów, zestawienie ilości rur z podziałem na średnice i sumaryczną ilość wody opadowej na odpływie z instalacji. Kalkulator pozwala na szybki dobór ilości wpustów oraz uzyskanie schematów ułożenia instalacji podciśnieniowej odwadniania dachów płaskich. Możecie Państwo pobrać także rysunki, karty katalogowe, deklaracje dotyczące sytemu podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream.

Kalkulator doboru systemów podciśnieniowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
systemów rynnowych

Kalkulator doboru systemów rynnowych powstał dzięki współpracy z liderem w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych – firmą Wavin Polska. Pozwala on na dobór jej elementów w zależności od powierzchni i konfiguracji dachu. Wielkość systemu dobierana jest tak, aby skutecznie zabezpieczyć odbiór deszczu o intensywności minimum 75mm/h. Możliwe jest zdefiniowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego, kopertowego czy wielospadowego. W zależności od powierzchni, wysokości montażu rynny oraz przewidzianych elementów dodatkowych, takich jak czyszczaki, łapacze deszczu, wpusty otrzymujecie Państwo spersonizowany wykaz elementów systemu rynnowego.

Kalkulator doboru systemów rynnowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
systemów grawitacyjnych

Kalkulator doboru systemów grawitacyjnych Wavin umożliwia w prosty i szybki sposób dobór wymaganej ilości wpustów dachowych do grawitacyjnego odwodnienia dachu oraz dobór średnic instalacji odwadniającej z systemów HDPE, AS+ i SiTech . Dobór można wykonać w sposób automatyczny lub manualny. W doborze automatycznym, poza wyborem parametrów dotyczących m.in. modelu opadowego, czy współczynnika spływu, należy tylko podać rodzaj materiału przewodów i całkowitą powierzchnię dachu do odwodnienia, kalkulator określi minimalną, wymaganą ilość wpustów dachowych i dobierze średnice instalacji odwadniającej.

W tym wariancie nie ma możliwości zróżnicowania wielkości powierzchni przypadającej na poszczególne wpusty, zastosowania innego współczynnika spływu dla każdej z powierzchni (wpustu), czy określenia w jakiej kolejności będą podłączane kolejne wpusty. Wynik doboru określa tylko liczbę wpustów dachowych o zadanej średnicy króćca oraz średnice przewodów instalacji w zależności od wybranego materiału przewodów oraz ich spadku i maksymalnego wypełnienia.

W doborze manualnym, poza wyborem parametrów dotyczących m.in. modelu opadowego, czy rodzaju materiału rur i spadku przewodów, należy podać powierzchnię przypadającą na każdy z wpustów, określić współczynnik spływu (może być inny dla każdej z powierzchni/wpustu) oraz wprowadzić wszystkie odcinki instalacji i wpusty, odwzorowując układ zgodnie z projektem lub założeniami. Wprowadzenie tych danych wymaga więcej czasu, natomiast uzyskujemy dobór odpowiadający pod względem obliczeń hydraulicznych i układu schematu temu, co znajduje się lub będzie się znajdować w projekcie. Możecie Państwo pobrać także rysunki, karty katalogowe, deklaracje dotyczące sytemu grawitacyjnego odwadniania dachów płaskich Wavin.

Kalkulator dobór systemów grawitacyjnych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Kalkulator doboru
zielonych dachów

Kalkulator doboru dachów zielonych powstał ze współpracy z wiodąca firmą Dorken DELTA. Kalkula-tor daje nam kompletny dobór dachu zielonego w kilka minut wraz z zestawem wymaganych dokumentów oraz gotową specyfikacją rozwiązań z opisem i możliwością bezpośredniego dołączenia do projektu budowlanego. Zazielenienie dachu nad garażem, wiatą lub domem mieszkalnym z możliwo-ścią wykorzystania go jako tarasu – taki wybór stwarzają nam zielone dachy. Aplikacja skierowana jest dla architektów i projektantów zajmujących się planowaniem rozwiązania dachów zielonych i zarządzaniem wodą opadową. Kalkulator w kilku prostych krokach pozwala na zaprojektowanie układu dachu zielonego w zależności od wymaganej retencji wody opadowej lub grubości. Projektant otrzy-muje przejrzysty raport z graficznym przedstawieniem warstw oraz danymi technicznymi (ilość zakumulowanej wody opadowej, ograniczenie spływu powierzchniowego, masa układu, grubość warstw). Dla dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych w układzie odwróconym i klasycznym. Dodatkowo rozwiązania dla dachów użytkowych komunikacja piesza, drogi jezdne i przeciwpożarowe. W aplikacji dostępne są karty techniczne oraz wymagane certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów.

Kalkulator doboru zielonych dachów
Materiał szkoleniowy: Webinar

Kalkulator doboru
układów podczyszczających

Kalkulator służący do doboru układów podczyszczających powstał we współpracy z firmą Ecol-Unicon. Dedykowane narzędzie umożliwia wybór optymalnego rozwiązania układów podczyszczających. Po wprowadzeniu odpowiednich danych kalkulator automatycznie dobiera urządzenie o odpowiednich parametrach. Samodzielna kalkulacja pozwala zaoszczędzić czas oraz wybrać najbardziej odpowiadające nam urządzenie, czyli np. sam separator, czy inny system podczyszczania np. układ separator plus osadnik. Użytkownik ma możliwość pobrania również innych dokumentów – takich jak rysunki czy katalogi poszczególnych urządzeń. Za pomocą formularza użytkownik może poprosić o wycenę wybranego rozwiązania, kontaktując się bezpośrednio z producentem.

Kalkulator doboru układów podczyszczających
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
przewodów grawitacyjnych

Kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych powstały we współpracy z firmą Uponor Infra, która jest wiodącym międzynarodowym dostawcą tworzywowych systemów rurowych dla infrastruktury podziemnej. Prawidłowe wymiarowanie i dobór średnicy rurociągów jest kluczowe, aby zapewnić ich niezawodne funkcjonowanie na długie lata. Z myślą o tym powstał kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych, za pomocą którego w prawidłowy sposób można obliczyć i dobrać średnice dla całego przewodu deszczowego. Dla dobranych średnic możemy zastosować rurociągi z PEHD lub PP łączone poprzez złączki kielichowe lub spawanie ekstruzyjne.

Kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
pompowni

Kalkulator służący do doboru pompowni powstał we współpracy z firmą Ecol-Unicon. Po wprowadzeniu danych dotyczącej inwestycji użytkownik w szybki sposób, w zaledwie 4 krokach jest w stanie wybrać optymalne rozwiązanie bez konieczności czekania na informację zwrotną. Dobór odbywa się w sposób automatyczny po wpisaniu odpowiednich parametrów. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych użytkownik otrzymuje propozycję trzech pompowni. Mają one parametry najbardziej zbliżone do tych, które wprowadzono w poprzednich krokach. Program ma zaimplementowane zabezpieczenia, które uniemożliwiają stworzenie projektu. Jeśli użytkownik wpisze rażąco błędne informacje, pojawi się wskazówka, na jakie elementy powinno zwrócić się uwagę podczas poprawek. Narzędzie prezentuje także informacje na temat typu pompy, mocy, wielkości oraz przepustowości instalacji. Kalkulator umożliwia wygenerowanie wyniku obliczeń w formie pdf. oraz pobranie dokumentu na dysk zewnętrzny. Jest to kompletny dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje konieczne do podjęcia inwestycji, Dzięki temu dokument może zostać dołączony do zapytania kierowanego do wykonawców, którzy mają kompetencje do zbudowania obiektu.

Kalkulator doboru pompowni
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
pomp

Kalkulator doboru pomp powstał we współpracy z wiodąca firmą w obszarze produkcji pomp, firmą Grundfos. Narzędzie pozwala na elastyczny i szybki dobór pomp dedykowanych obszarom kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz zabezpieczeniom przeciwpowodziowym. Kalkulator pozwala w szybki i zoptymalizowany sposób na dobór pomp, który ustala w czterech prostych krokach punkt pracy pompy i dokonuje preselekcji najlepszych rozwiązań co do pompy i układu jej sterowania w ciągu 2-3 minut ze zbioru 1000 różnych pomp i 180 układów ich sterowania dostępnych w aktualnej ofercie firmy Grundfos.

Kalkulator doboru pomp
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
systemów spłukiwania

Zbiorniki retencyjne wymagają regularnego usuwania sedymentujących zanieczyszczeń; dotyczy to również kanałów, zwłaszcza tych o małym spadku, prowadzących wody przy zbyt małej prędkości przepływu. Ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów automatycznego spłukiwania w zbiornikach i prostych urządzeń spłukujących w kanałach. Zastosowany system automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Ściana oddzielająca komory od reszty zbiornika jest wyposażona w uchylne wrota oraz zawory zwrotne. Kalkulator w czterech prostych krokach pozwala na szybki dobór systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów a także pobranie rysunków, kart instalacyjnych oraz schematów dobranego systemu.

Kalkulator doboru systemów spłukiwania
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
regulatorów przepływu

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające). Odpowiedzią na te potrzeby jest „Kalkulator doboru regulatorów przepływu”. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej.

Kalkulator doboru regulatorów przepływu
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja

Kalkulator doboru
krat mechanicznych

Kalkulator doboru krat mechanicznych powstał we współpracy z firmą PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. (Grupa ESMIL), która jest przodującym światowym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków oraz dostawcą kompleksowych technologii w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody dla różnych gałęzi przemysłu. Zaproponowany kalkulator ma na celu szybki dobór krat mechanicznych, które są urządzeniami uniwersalnymi służącymi do wydobycia zanieczyszczeń stałych (skratek) z płynących ścieków i mają zastosowanie na pierwszym etapie ich oczyszczania. Kalkulator w kliku prostych krokach zapewni prawidłowy dobór urządzenia pod względem parametrów pracy, jak i obliczeń hydraulicznych. Kalkulator ma na celu zaproponowanie dla osoby dobierającej najkorzystniejszego urządzenia (kraty), które powinno spełnić jego oczekiwania.

Kalkulator doboru krat mechanicznych
Materiał szkoleniowy: -

Kalkulator
kosztów eksploatacji

Kalkulator kosztów eksploatacji, którego autorami są pracujący w trzech firmach Veolia, DSConsulting i RetencjaPL praktycy dysponujący kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania i finansowania infrastruktury deszczowej, pozwala na szybką, a równocześnie możliwie precyzyjną kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe. Jest to pierwszy kalkulator skierowany do zarządzających systemami odprowadzania deszczówki: wodociągów, spółek miejskich, władz miast zainteresowanych urealnieniem warunków utrzymania systemów deszczowych lub wprowadzeniem opłat za wody opadowe i oceną warunków w jakich powinien ten proces być przeprowadzony.

Kalkulator kosztów eksploatacji
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja