Kalkulator doboru
systemów rynnowych

Kalkulator doboru systemów rynnowych powstał dzięki współpracy z liderem w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, firmą Wavin Polska.

Pozwala on na dobór systemów rynnowych w  zależności od powierzchni i konfiguracji dachu. Wielkość systemu dobierana jest tak, aby skutecznie zabezpieczyć odbiór deszczu o intensywności minimum 75mm/h. Możliwe jest zdefiniowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego, kopertowego czy wielospadowego.

W zależności od powierzchni, wysokości montażu rynny oraz przewidzianych elementów dodatkowych, takich jak czyszczaki, łapacze deszczu, wpusty otrzymujemy spersonizowany wykaz elementów systemu rynnowego.

Jak dobrać system rynnowy?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

Obliczanie wielkości systemu rynnowego

Do przeprowadzenia doboru należy przygotować następujące dane:

 • wymiary dachu,
 • łączną długość rury spustowej,
 • preferowaną liczbę lejów spustowych,
 • preferowane dodatkowe akcesoria, takie jak np. łapacze deszczu.

Obliczenia są możliwe dla dachów:

 • jednospadowych,
 • dwuspadowych,
 • kopertowych,
 • wielospadowych.

Żarówka Na tej podstawie kalkulator policzy i zaproponuje system rynnowy oraz stworzy pełne zestawienie wszystkich elementów

Wyniki doboru systemu rynnowego

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przeprowadza obliczenia, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF.

W raporcie znajdują się informacje o:

 • całkowitej powierzchni połaci dachowych,
 • całkowitej długość układu rynnowego,
 • całkowitej długość rur spustowych,
 • wymiarach oraz parametrach systemu rynnowego.

Kalkulator wygeneruje nie tylko powyższe dane, ale również gotowe zestawienie dobranych elementów systemu rynnowego.

Sprawne zbieranie i odprowadzenie wody opadowej z dachu

Zapraszamy do obejrzenia wspólnego webinaru z naszym partnerem firmą Wavin, zatytułowanego „Dobór systemów odwodnień rynnowych dachów na platformie WaterFolder”.

W trakcie webinarium poruszane były następujące tematy:

 • założenia dla kalkulatora systemów podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachów,
 • sposoby wykonywania obliczeń i interpretacji wyników,
 • złożenia, dla jakich można wykonać dobór elementów systemów rynnowych,
 • zasady generowania spersonizowanych wykazów elementów systemu rynnowego.

 

 

Kalkulator doboru systemów rynnowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja