Kalkulator doboru
zbiorników PEHD

Kalkulator doboru zbiorników PEHD został opracowany we współpracy z firmą Uponor Infra, czołowym międzynarodowym dostawcą systemów rurowych dla infrastruktury podziemnej.

Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Rozwiązaniem problemu może być stosowanie zbiorników retencyjnych wód opadowych.

Kalkulator doboru zbiorników retencyjnych PEHD umożliwia obliczenie potrzebnej objętości retencji oraz dobór zbiorników Weholite o odpowiednich wymiarach. W zależności od dostępnego miejsca i warunków zabudowy narzędzie ułatwia wybór optymalnego rozwiązania dla projektowych wymagań.

Jak dobrać zbiornik retencyjny PEHD?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie pojemności zbiornika PEDH

Aby skorzystać z naszego kalkulatora do obliczeń pojemności zbiornika, należy najpierw używając mapy zaznaczyć obszar do zabudowy oraz wyznaczyć kierunek i położenie dopływu kanalizacji.

W trakcie obliczeń konieczne będzie podanie następujących informacji:

 • minimalnej wysokości przykrycia zbiornika,
 • maksymalnej głębokości zabudowy,
 • średnicy wlotu zbiornika,
 • rodzaju terenu.

Korzystając z naszego kalkulatora można w prosty sposób obliczyć powierzchnię zredukowaną zlewni.

Żarówka Wystarczy wybrać model opadowy, a następnie wygenerować wynik - nasza rekomendacja to model PANDa.

 

Wyniki obliczeń zbiornika PEHD

Kalkulator dostarczy następujące wyniki:

 • minimalną objętość zbiornika na podstawie modelu opadowego,
 • całkowity dopływ do zbiornika,
 • całkowity odpływ ze zbiornika.

Dodatkowo umożliwi wybór maksymalnej średnicy oraz procentu napełnienia, co pozwoli na identyfikację właściwych urządzeń na liście wraz z ich parametrami.

 

Oprócz wyżej wymienionych wyników kalkulator umożliwi generowanie wykresów oraz dostarcza dokumentację wybranego zbiornika. Wszystkie te informacje i materiały można otrzymać mailowo w pliku PDF, zapewniając wygodny dostęp do wykonanego doboru.

 

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulator doboru zbiorników PEHD

Chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć kalkulator w praktycznych zastosowaniach? Zobacz webinar zrealizowany wspólnie z Uponor Infra.

Podczas webinarium odpowiadaliśmy na pytania:

 • Jakie prace wstępne i koncepcyjne prowadzą do wyboru optymalnej lokalizacji zbiornika retencyjnego?
 • Jak efektywnie opracować dane wejściowe do platformy WaterFolder, aby uzyskać optymalne wyniki?
 • Jak skutecznie obliczyć retencję i dobór rozwiązania za pomocą kalkulatora zbiorników polietylenowych Weholite?
 • Jak optymalnie wymiarować i dobierać rury grawitacyjne Uponor przy pomocy kalkulatora przewodów grawitacyjnych?

 

Kalkulator doboru zbiorników PEHD
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja