Kalkulator doboru
przepustów komunikacyjnych

Kalkulator doboru oświetlenia przepustów drogowych i kolejowych, zgodnie z wytyczną ministerialną WR-M-12, został opracowany we współpracy z firmą Amiblu, wiodącym producentem i dostawcą systemów rur z włókna szklanego wzmacnianego tworzywem poliestrowym (GRP) w Europie.

Narzędzie to umożliwia szybki dobór średnicy przepustu hydraulicznego wykonanego z rur wyprodukowanych w technologii Hobas i/lub Flowtite, na podstawie parametrów określonych przez użytkownika. Metodyka ta jest stosowana przy obliczaniu oświetlenia mostów oraz wymiarowaniu przepustów hydraulicznych na ciekach naturalnych i sztucznych.

Po przeprowadzeniu obliczeń użytkownik otrzymuje wymiary przepustu hydraulicznego z uwzględnieniem przyjętych parametrów oraz warunki hydrauliczne jego funkcjonowania.

Jak dobrać przepust komunikacyjny?

Do skorzystania z kalkulatora wymagane będą następujące dane wejściowe:

 • projektowany przepływ,
 • szerokość dna koryta,
 • współczynnik nachylenia skarp,
 • współczynnik szorstkości koryta cieku,
 • spadek dna przepustu oraz jego długość,
 • uskok na końcu dna przepustu,
 • liczbę otworów,
 • rodzaj wlotu.

 

Kolejno będzie możliwość wyboru preferowanej metody montażu, taką jak wykop otwarty, metoda bezwykopowa lub renowacja istniejącego kanału.

Poniżej znajduje się schemat przepustu komunikacyjnego dla poglądowego zobrazowania:

Legenda

Q [/s] – przepływ

Lp [m] – długość przepustu

b [m] – szerokość koryta

p [m] – uskok na końcu dna przepustu

ip [%] – spadek dna przepustu

h [m] – wysokość drogi ponad dnem przepływu

m – współczynnik nachylenia skarp koryta

H1 [m] – wzniesienie zwierciadła wody przed wlotem przepustu

H2 [m] – wzniesienie zwierciadła wody za wylotem przepustu

Wyniki dobór przepustu komunikacyjnego

Kalkulator na podstawie otrzymanych danych dokona doboru przepustu komunikacyjnego, który spełnia wszystkie zadane parametry.

W raporcie znajdują się informacje o:

 • przepływie miarodajnym [Q],
 • wysokości drogi ponad dnem przepływu,
 • parametrach proponowanego rozwiązania,
 • sposobie montażu.

W ostatnim kroku istnieje możliwość określenia maksymalnych wartości dla wymiarów zewnętrznych, takich jak wysokość i szerokość, oraz wysokości wypełnienia dla dobranych przepustów.

Poniżej znajduje się przykładowy wyniki doboru przepustu niezatopionego o profilu kołowym:

Żarówka Obliczenia oraz dokumentację wybranego rozwiązania możesz otrzymać prosto na swoją skrzynkę mailową

Kalkulator doboru przepustów komunikacyjnych
Materiał szkoleniowy: -