Kalkulator doboru
pomp

Kalkulator doboru pomp to narzędzie, które umożliwia elastyczny i szybki dobór pomp przeznaczonych do obszarów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Kalkulator pozwala na szybki i zoptymalizowany dobór pomp w czterech prostych krokach, ustalając punkt pracy pompy i dokonując preselekcji najlepszych rozwiązań dotyczących pompy i układu jej sterowania w ciągu 2-3 minut spośród 1000 różnych pomp i 180 dostępnych układów sterowania.

Jak dobrać pompę?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

Dobór pomp dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Aby dokonać obliczeń, potrzebne będą informacje dotyczące:

  • maksymalnego dopływu,
  • maksymalnej rzędnej rurociągu tłocznego,
  • rzędnej średniego poziomu w zbiorniku,
  • informacji o preferowanym ciśnieniu na wylocie.

Straty układu pomp

Zazwyczaj stanowią one duże wyzwanie podczas ręcznego doboru pomp. Nasz kalkulator sprawia, że uwzględnienie ich jest bardzo proste! Wystarczy podać dane dotyczące odcinków układu (straty liniowe) oraz elementy dodatkowe (straty miejscowe), a system policzy je automatycznie. Należy również podać projektowany współczynnik bezpieczeństwa strat.

 

Wyniki obliczeń oraz wybór modelu pompy

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przeprowadza obliczenia, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF.

Kalkulator obliczy:

  • wydatek obliczeniowy dla pomp,
  • całkowitą wysokość podnoszenia,
  • geometryczną wysokość podnoszenia,
  • straty całkowite układu.

Żarówka Możliwość ręcznego ustawiania maksymalnych wartości parametrów dla listy dobranych pomp oraz wybór metody rozruchu układów sterowania

 

Następnie kalkulator przekieruje użytkownika do wyboru pompy oraz układu sterowania z listy. Istnieje możliwość pobierania wyników, zestawień oraz dokumentacji technicznej na swojego e-maila.

 

Cyfrowy dobór pomp

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru zatytułowanego „Cyfrowy dobór pomp na platformie WaterFolder”.

Dowiedz się więcej nt. obowiązujących norm i najlepszych praktyk oglądając nasz webinar. Podczas webinaru przedstawiliśmy proces funkcjonalności kalkulatora doboru pomp wraz z praktycznym przykładem obliczeniowym, aby zilustrować, jak efektywnie korzystać z tego narzędzia.

Kalkulator doboru pomp
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja