Kalkulator doboru
metody renowacji kanałów

Kalkulator doboru wykładzin rękawowych do renowacji kanalizacji grawitacyjnej powstał we współpracy z wiodącym producentem tych materiałów – firmą POliner Sp. z o.o. Jest to narzędzie wspomagające dla projektantów i inwestorów planujących wykonanie renowacji grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych w najpopularniejszej technologii bezwykopowej – CIPP (rur utwardzanych na miejscu) zarówno sieci sanitarnych, deszczowych jak i ogólnospławnych, o przekrojach kołowych i jajowych.

Kalkulator pozwala w kilku prostych krokach oszacować wymagane grubości wykładzin rękawowych, zarówno filcowych jak i szklanych, w zależności od stanu technicznego kanału, głębokości jego posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Kalkulator pokazuje też różnice w grubościach wykładzin określanych wg kryterium sztywności obwodowej, jak i wytycznych DWA.

Kolejnym atutem kalkulatora jest pokazanie szacunkowych zysków hydraulicznych z wykonanej renowacji – zwiększenie przepustowości kanału dające możliwość podłączenia dodatkowych odbiorców lub odwodnienia dodatkowych terenów.

Wybór metody renowacji kanałów

Do przeprowadzenia doboru należy przygotować następujące dane:

  • kształt przewodu poprzecznego kanału,
  • współczynnik chropowatości,
  • spadek odcinka przeznaczonego do renowacji w ‰.

Dodatkowo należy określić typ kanału do renowacji, stan techniczny kanału oraz cel renowacji.

Żarówka Kalkulator pozwala na dobór metody renowacji kanałów dla przewodów grawitacyjnych o kształcie kołowym lub jajowym, z materiałów takich jak beton, kamionka, cegła, żeliwo czy tworzywo sztuczne

Wyniki doboru metody renowacji kanałów

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przeprowadza obliczenia, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF, który zawiera wyniki obliczeń oraz dodatkowe informacje o proponowanych wykładzinach.

W raporcie znajdują się informacje o:

  • parametry kanału przed renowacją,
  • szacunkowe zyski hydrauliczne z wykonanej renowacji,
  • zestawienie proponowanych metod renowacji,
  • proponowane wykładziny rękawowe.

Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z firmą POliner w celu optymalizacji oraz precyzyjnego doboru grubości wykładziny.

Kalkulator doboru metody renowacji kanałów
Materiał szkoleniowy: -