Kalkulator doboru
regulatorów przepływu

Kalkulator doboru regulatorów przepływu został opracowany przez ekspertów z firmy RetencjaPL. Celem tego narzędzia jest szybki i możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do systemów kanalizacji deszczowej.

Ich główną rolą jest zapewnienie stałej wartości przepływu cieczy oraz stabilizacja przepływów przed i za urządzeniami, których efektywność zależy od wielkości przepływu (np. przepompownie ścieków, urządzenia do oczyszczania).

Kalkulator w prostych krokach umożliwia sprawny dobór urządzenia dostosowanego do potrzeb projektu na podstawie trzech wprowadzonych parametrów: natężenia odpływu Q [l/s], wysokości piętrzenia H [m], oraz średnicy rury odpływowej DN [mm].

Jak dobrać regulator przepływu?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

Dobór regulatora przepływu wody

Regulatory przepływu są przeznaczone do montażu w studzienkach oraz zbiornikach betonowych lub żelbetowych. Służą one do regulacji przepływu wody deszczowej w sieci kanalizacyjnej poprzez dławienie strumienia płynącej cieczy.

W pierwszej kolejności, nasz kalkulator poprosi o wybór typu retencji:

  • retencja kanałowa,
  • retencja zbiornikowa,
  • regulator za pompą.

Kolejno należy określić sposób wprowadzenia do kalkulatora danych dotyczących wysokości piętrzenia.

Żarówka Wysokość piętrzenia jest to różnica pomiędzy maksymalną rzędną piętrzenia w układzie a rzędną dna rurociągu odpływowego z regulatora

Rozpoczynamy od wprowadzenia maksymalnego natężenia odpływu z regulatora, czyli maksymalnego limitu zrzutu wody deszczowej, najczęściej określanego przez Zarządcę Sieci.

Następnie określamy rzędne terenu lub wysokość piętrzenia, materiał i średnicę rury odpływowej oraz lokalizację regulatora.

Wyniki doboru regulatora przepływu

Kalkulator dobierze odpowiedni typ regulatora przepływu do podanych parametrów.

Dzięki dostarczonym informacjom kalkulator generuje raport, który zawiera:

  • maksymalne natężenie odpływu z regulatora,
  • wysokość piętrzenia wody przed regulatorem,
  • średnice rury kanału odpływowego,
  • wykres krzywej spiętrzenia.

Po przeprowadzeniu obliczeń użytkownik ma możliwość pobrania dokumentacji technicznej w formacie PDF, która może zostać załączona do projektu.

 

Regulatory przepływu w systemach kanalizacji

Zapraszamy do obejrzenia wspólnego webinaru z naszym partnerem merytorycznym firmą Ecol-Unicon, zatytułowanego „Regulacja przepływu na sieci deszczowej oraz dobór regulatorów przepływu na platformie WaterFolder”.

Gdzie wspólnie odpowiadamy na pytania:

  • Jakie parametry są niezbędne do dobrania odpowiedniego urządzenia?
  • Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
  • Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?”

 

 

Kalkulator doboru regulatorów przepływu
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja