Kalkulator doboru
systemów rozsączających

Kalkulator doboru systemów rozsączających został opracowany we współpracy z firmą Wavin Polska. Pozwala on na dobór zbiorników rozsączających oraz poziomych rur rozsączających zgodnie z wytycznymi DWA-A-138.

Dobór systemu rozsączającego wodę deszczową zależy od terenu i rodzaju gruntu. Wykorzystuje się różne modele opadowe, takie jak PANDa czy Bogdanowicz, aby dostosować system do zmieniających się warunków terenowych. Istnieje również możliwość dostosowania systemu do określonego natężenia i czasu opadów, co umożliwia optymalne zarządzanie wodą deszczową.

W wyniku użytkowania kalkulatora otrzymacie Państwo raport zawierający dane dotyczące zbiornika, takie jak jego wymiary, pojemność wodną i konstrukcję. Ponadto istnieje możliwość pobrania rysunków DWG oraz innych materiałów dotyczących systemów rozsączających.

Jak dobrać system rozsączający?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie wielkości systemu rozsączającego

Dla wybranego rodzaju inwestycji i jej parametrów (długość i szerokość) oraz rodzaju terenu kalkulator dobierze najlepsze rozwiązanie.

Do przeprowadzenia obliczeń wymagane będzie podanie następujących danych:

  • współczynnika infiltracji [m/s],
  • powierzchni zredukowanej zlewni (obliczane z pomocą konfiguratora),
  • poziomu wód gruntowych,
  • wysokości przykrycia zbiornika gruntem.

Dodatkowo należy wybrać model opadowy, który posłuży do obliczenia ilości wody opadowej.

Żarówka Wymiarowanie wg wytycznej DWA-A-138 dla zlewni skanalizowanej ≤ 200ha lub systemów o czasie przepływu ≤ 15min

 

Poziom wód gruntowych a systemy rozsączające

Tereny obciążone ruchem

Skrzynki

Rury

Minimalna odległość do wody gruntowej dla zbiorników retencyjno-rozsączających w zależności od lokalizacji:

AquaCellIT Sewer
Teren zielony1,725 mppt1,4 + Dy mppt
SLW 121,925 mppt
SLW 302,025 mppt
SLW 602,225 mppt1,9 + Dy mppt

Wyniki doboru systemów rozsączających

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przedstawia:

  • minimalną objętość zbiornika na podstawie wybranego modelu opadowego,
  • całkowity dopływ do zbiornika,
  • całkowity odpływ ze zbiornika,
  • czas opróżniania zbiornika.

Kalkulator zgodnie z obliczeniami zaproponuje ilość skrzynek AquaCell potrzebnych do zrealizowania wybranego rozwiązania. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji w formacie PDF.

Dobór systemów rozsączających na platformie WaterFolder

Zapraszamy do obejrzenia naszego webinaru, gdzie dowiesz się więcej i otrzymasz praktyczne wskazówki. Podczas webinaru przedstawiliśmy proces funkcjonalności kalkulatora doboru zbiornika systemów rozsączających, wraz z praktycznym przykładem obliczeniowym, aby zilustrować, jak efektywnie korzystać z tego narzędzia. Na zakończenie webinarium omówimy kwestie wyboru systemu, aby nie tylko był sprawny, ale także trwały, przedstawiając założenia normy PN-EN 17152-1.

 

 

Kalkulator doboru systemów rozsączających
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja