Kalkulator doboru
zbiorników otwartych

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno-infiltracyjnego został opracowany we współpracy z firmą TORMEL Sp. z o. o. Jest to narzędzie umożliwiające szybki dobór odpowiedniego zbiornika zgodnie z wytycznymi DWA-A-117 i DWA-A-138. W zależności od warunków terenowych przeznaczonych pod zbiornik, powierzchni, z której zbierana jest woda deszczowa oraz rodzaju gruntu użytkownik otrzymuje dobór wariantów zbiornika. Dzięki możliwości wyboru różnych modeli opadowych (PANDa, Bogdanowicza i Stach’ego, Suligowskiego oraz Błaszczyka) użytkownik może porównać wyniki obliczeń dla różnych zbiorników.

Kalkulator pozwala w prostych krokach szybciej zaprojektować i dopasować rodzaj zbiornika retencyjnego do konkretnych potrzeb oraz wielkości działki/terenu, którym dysponuje inwestor. Zawiera on przydatne informacje do planowania budowy, takie jak wymiary zbiornika, informacje o jego konstrukcji oraz szacowany koszt realizacji. Po dokonaniu doboru zbiornika system generuje plik zawierający powyższe informacje.

Jak dobrać zbiornik retencyjny?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Aby przeprowadzić obliczenia potrzebne będą dane:

 • długość i szerokość terenu pod zbiornik,
 • nachylenie skarpy,
 • rzędne zbiornika,
 • prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wyrażone w procentach.

Następnie należy wprowadzić parametry związane z hydrologią, takie jak:

 • powierzchnia zbierania wody,
 • rodzaj opadu,
 • czas opóźnienia odpływu,
 • współczynnik ryzyka.

Informacje te są kluczowe dla dokładnego dopasowania zbiornika do konkretnych warunków terenowych oraz potrzeb inwestora.

Wyniki doboru zbiornika retencyjnego

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przeprowadza obliczenia, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF.

W raporcie znajdują się informacje o:

 • dopuszczalnej powierzchni terenu,
 • minimalnej powierzchni terenu,
 • minimalnej objętości zbiornika,
 • czasie opróżnienia zbiornika,
 • powierzchni infiltracji,
 • infiltracji do gruntu.

Kalkulator proponuje listę rozwiązań zgodnych z przeprowadzonymi obliczeniami, umożliwiając jednocześnie pobranie pełnej dokumentacji w formacie PDF. Dostępna jest również opcja wizualizacji różnych kształtów zbiornika oraz porównania ich parametrów.

Ostateczne wyniki obejmują także wycenę różnych konstrukcji zbiornika retencyjnego lub retencyjno – infiltracyjnego, opartą na najnowszych wskaźnikach SEKOCENBUD.

 

Żarówka Otrzymaj wstępną wycenę różnych konstrukcji zbiornika opartą o najnowsze wskaźniki SEKOCENBUD

 

Na co zwrócić uwagę podczas projektowania zbiornika retencyjnego?

Zapraszamy do obejrzenia wspólnego webinaru z naszym partnerem firmą Tormel, zatytułowanego „Projektowanie zbiorników retencyjnych – na co zwrócić uwagę?”.

Dowiedz się więcej o obowiązujących normach i najlepszych praktykach oglądając nasz webinar. Podczas prezentacji omówiliśmy proces funkcjonalności kalkulatora doboru zbiornika otwartego, wraz z praktycznym przykładem obliczeniowym, aby zilustrować jak efektywnie korzystać z tego narzędzia.

Kalkulator doboru zbiorników otwartych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja