Kalkulator doboru
systemów grawitacyjnych

Kalkulator doboru systemów grawitacyjnych Wavin umożliwia w prosty i szybki sposób dobór wymaganej ilości wpustów dachowych do grawitacyjnego odwodnienia dachu oraz dobór średnic instalacji odwadniającej z systemów HDPE, AS+ i SiTech. Dobór można wykonać automatycznie lub manualnie.

W doborze automatycznym poza wyborem parametrów dotyczących m.in. modelu opadowego czy współczynnika spływu, należy jedynie podać rodzaj materiału przewodów i całkowitą powierzchnię dachu do odwodnienia. Kalkulator określi minimalną wymaganą ilość wpustów dachowych i dobierze średnice instalacji odwadniającej.

W doborze manualnym poza wyborem parametrów dotyczących m.in. modelu opadowego czy rodzaju materiału rur i spadku przewodów, należy podać powierzchnię przypadającą na każdy z wpustów, określić współczynnik spływu (może być inny dla każdej z powierzchni/wpustu) oraz wprowadzić wszystkie odcinki instalacji i wpusty, odwzorowując układ zgodnie z projektem lub założeniami.

Jak dobrać system grawitacyjny?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie wymiarów systemu grawitacyjnego

Metoda automatyczna

W automatycznym doborze, po wyborze modelu opadowego i współczynnika spływu, wystarczy podać materiał przewodów i łączną powierzchnię dachu. W doborze automatycznym nie ma możliwości zróżnicowania wielkości powierzchni przypadającej na poszczególne wpusty, zastosowania innego współczynnika spływu dla każdej z powierzchni (wpustu), czy określenia w jakiej kolejności będą podłączane kolejne wpusty.

Wynik doboru określa tylko liczbę wpustów dachowych o zadanej średnicy króćca oraz średnice przewodów instalacji w zależności od wybranego materiału przewodów oraz ich spadku i maksymalnego wypełnienia.

Dostępne średnice dla wybranego typu rur:

  • PEHD: 110, 125, 160, 200, 250, 315,
  • AS: 110, 125, 160, 200,
  • Sitech: 110, 125, 160.

Metoda manualna

W doborze manualnym poza wyborem parametrów dotyczących m.in. modelu opadowego, czy rodzaju materiału rur i spadku przewodów należy podać:

  • powierzchnię przypadającą na każdy z wpustów,
  • współczynnik spływu (może być inny dla każdej z powierzchni/wpustu),
  • wszystkie wpusty i odcinki instalacji, odwzorowując układ zgodnie z projektem lub założeniami.

Wprowadzenie tych danych może zająć więcej czasu, jednak otrzymujemy dobór odpowiadający pod względem obliczeń hydraulicznych i układu schematu zgodny z tym, co jest lub będzie zawarte w projekcie.

Kalkulator umożliwia także podział na kondygnacje oraz generuje schemat w 3D.

 

Wyniki doboru systemu grawitacyjnego

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przeprowadza obliczenia, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF.

W raporcie znajdują się informacje o:

  • całkowitej powierzchni dachu inwestycji,
  • liczbie i parametrach wymaganych wpustów.

 

Żarówka Po dokonaniu doboru mamy możliwość jego weryfikacji oraz pobrania pełnej dokumentacji, wyników oraz schematu na e-maila

Bezpieczne dobieranie systemów odwodnień grawitacyjnych dachów płaskich

Zapraszamy do obejrzenia webinaru z naszym partnerem firmą Wavin zatytułowanego „Jak obliczyć odpływ miarodajny z dachów? Bezpieczne dobieranie systemów odwodnień grawitacyjnych dachów płaskich.”.

Podczas webinarium przekazaliśmy główne założenia kalkulatora systemów grawitacyjnych odprowadzenia wody z dachów. Omówiliśmy również szczegółowo, w jaki sposób wykonywać obliczenia oraz interpretować wyniki, aby zapewnić skuteczne i efektywne odwodnienie dachu.

Kalkulator dobór systemów grawitacyjnych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja