Kalkulator doboru
systemów podciśnieniowych

Kalkulator doboru systemów podciśnieniowych został stworzony dzięki współpracy z firmą Wavin Polska. Pozwala on na dobór instalacji podciśnieniowej do odwodnienia dachów płaskich.

Dla zadanej powierzchni danej połaci dachu, parametrów opadowych i układu instalacji, kalkulator umożliwia dobór ilości wpustów, zestawienie ilości rur z podziałem na średnice oraz sumaryczną ilość wody opadowej na odpływie z instalacji. Po dokonaniu doboru ilości wpustów można uzyskać schematy ułożenia instalacji podciśnieniowej do odwadniania dachów płaskich.

Po przeprowadzeniu doboru istnieje możliwość pobrania rysunków, kart katalogowych oraz deklaracji dotyczących systemu podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream.

Jak dobrać system podciśnieniowy dla dachu płaskiego?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie odwodnienia dachów płaskich

Aby poprawnie dobrać system podciśnieniowy potrzebne będą dokładne informacje na temat projektowanego dachu:

 • wymiary dachu,
 • układ kalenic,
 • kierunki zrzutu (jednostronnie czy dwustronnie),
 • liczba linii wpustów instalacji podciśnieniowej,
 • rodzaj pokrycia dachowego.

Podczas doboru będzie możliwość wyboru preferowanego rozstawu wpustów, materiału ich wykonania oraz decyzji, czy chcemy, aby był to wariant z podgrzewaniem.

Informacje te będą potrzebne dla każdej połaci dachu, którą będziemy dodawać do obliczeń.

Do obliczeń będą również potrzebne dane dotyczące opadu.

Masz do wyboru wszystkie popularne modele opadowe stosowane w Polsce oraz możliwość ręcznego wprowadzenia danych. Domyślnie wykorzystywany jest model PANDa – najnowocześniejszy model opadowy, oparty na precyzyjnych danych z okresu 30 lat, o rozdzielczości przestrzennej 5 x 5 km. Dane opadowe dla użytkowników WaterFolder są dostępne bezpłatnie na potrzeby przeprowadzenia obliczeń.

Wyniki obliczeń

Kalkulator dokonuje obliczenia podciśnieniowego systemu odwodnienia dachów zgodnie z normą PN-EN 12056-3: 2002 dla budynków o wysokości 12m.

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator przedstawia:

 • ilości wpustów,
 • sumaryczną ilość wody opadowej na odpływie z instalacji.

Kalkulator wygeneruje nie tylko wynik, ale również gotowe zestawienie ilości rur z podziałem na średnice dla poszczególnych połaci dachu.

Żarówka Obliczenia i zestawienia materiałowe możesz przesłać w formie pliku PDF na skrzynkę mailową

Dobór systemów podciśnieniowych odwodnienia dachów płaskich na platformie WaterFolder

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj nasz webinar!

W takcie prezentacji poruszane były:

 • założenia dla kalkulatora systemów podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachów,
 • sposoby wykonywania obliczeń,
 • sposoby interpretacji wyników,
 • założenia dla jakich można wykonać dobór elementów systemów rynnowych,
 • zasady generowania spersonizowanych wykazów elementów systemu rynnowego.

 

Kalkulator doboru systemów podciśnieniowych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja