Praktyczne zastosowania regulatorów przepływu

Regulatory wykorzystywane są na przelewach kanalizacji ogólnospławnej, a także mogą być stosowane w różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych do ograniczenia odpływu.
Autor tekstu
Beata Ciszewska
Opublikowano 24 maja, 2024
Udostępnij
Facebook Linkedin

Czym są regulatory przepływu?

Regulatory przepływu są to urządzenia pełniące funkcję ograniczenia natężenia przepływu. Stosowane przede wszystkim w systemach kanalizacyjnych do:

  • wyrównania fali przepływu na sieciach kanalizacyjnych,
  • ograniczenia odpływów ze zbiorników retencyjnych,
  • ograniczenia odpływu przed oczyszczalniami ścieków sanitarnych, oraz podczyszczalniami ścieków deszczowych.

Regulatory wykorzystywane są na przelewach kanalizacji ogólnospławnej, a także mogą być stosowane w różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych do ograniczenia odpływu.

Przykładowe zastosowanie regulatorów przepływu wody

  • Ochrona oczyszczalni ścieków ogólnospławnych przed przeciążeniem hydraulicznym

schemat ochrony oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym

Fot: Schemat sieci kanalizacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej

Przed oczyszczaniem ścieków zlokalizowany jest zbocznikowany zbiornik retencyjny. Jego zadaniem jest zbuforowanie nadmiaru ścieków odprowadzanych ze zlewni kierowanych na oczyszczalnię ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym oczyszczalni. Podczas deszczu przelew bocznikowy kieruje nadmiar wody do zbiornika retencyjnego. Następnie po ustaniu opadu, zbiornik jest opróżniany i z powrotem całość skierowana na oczyszczalnię ścieków.

Zabezpiecza to oczyszczalnię przed przeciążeniem oraz przed różnego rodzaju awariami. Aby zbiornik mógł być powoli opróżniany ze zgromadzonych opadów stosowane są regulatory przepływu, które muszą być dostosowane też do medium, jakim są ścieki z kanalizacji ogólnospławnej. Istotne w tym przypadku są przede wszystkim trwałość urządzenia i stosunkowo duże wolne przeloty, tak żeby regulator nie zapychał się różnego rodzaju zanieczyszczeniami znajdującymi się w kanalizacji ogólnospławnej.

  • Systemy przelewowe dla podczyszczalni ścieków opadowych

Schemat systemu przelewowego dla podczyszczalni

Fot: Układ z regulatorem przepływu oraz rurą bypassową

Przykład z powyższego schematu – na układ podczyszczający należy skierować przepływ wynikający z warunków technicznych (wydanych przez zarządcę sieci), który musi być podczyszczany, a reszta wody zostanie przepuszczona przelewem bez podczyszczania.

Może to zostać zrealizowane w następujący sposób: przed układem urządzeń podczyszczających należy zastosować studzienkę rozdziału wyposażoną w regulator przepływu o przepływie dobranym do przepustowości nominalnej urządzeń podczyszczających. Nadmiar wody przekraczający poziom spiętrzenia będzie przelewał się przewodem zewnętrznym.

Regulatory wody opadowej kierują przepływ wody bezpośrednio do systemów podczyszczających. Woda opadowa po spiętrzeniu przez regulator jest odprowadzana przez rurę bypassową do studzienki za systemem podczyszczającym, minimalizując ryzyko przeciążenia hydraulicznego. Dzięki temu urządzenia są chronione przed uszkodzeniami, wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczeń i innymi negatywnymi skutkami przeciążenia.

  • Ograniczenie przepustowości urządzeń podczyszczających ścieki

Ograniczenie przepustowości urządzeń podczyszczających ścieki

Fot: Układ z regulatorem przepływu w zbiorniku przed systemem oczyszczającym

Regulatory przepływu stosuje się także w zbiornikach retencyjnych lub zbiornikach zintegrowanych z systemami podczyszczającymi, gdzie magazynują wodę opadową i ścieki. Na wylocie z takiego zbiornika montuje się urządzenie dławiące, a po zbiorniku retencyjnym stosowane są systemy podczyszczające, np. separatory, lub ogranicza się odpływ do odbiornika, jak kanalizacja publiczna, co pozwala na kontrolowane odprowadzanie wody i ścieków.

Podsumowanie

Od ochrony oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym przez efektywne zarządzanie przepływem w systemach przelewowych dla podczyszczalni ścieków opadowych, aż po ograniczenie przepustowości w urządzeniach podczyszczających ścieki – regulatory przepływu odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu efektywności i bezpieczeństwa tych systemów. Ich odpowiedni dobór i zastosowanie umożliwiają nie tylko ochronę infrastruktury, ale także przyczyniają się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi, co jest niezmiernie ważne w obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych i urbanistycznych.

Dla tych i innych zastosowań dobierzesz regulator przepływu korzystając z naszego kalkulatora.