Kalkulator doboru
zbiornika retencyjnego

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego został opracowany we współpracy z wiodącą firmą w obszarze produkcji betonowych zbiorników retencyjnych, firmą Ecol – Unicon. To narzędzie umożliwiające szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy wykorzystaniu najbardziej wiarygodnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów.

Kalkulator umożliwia w czterech prostych krokach lepsze zaprojektowanie i dopasowanie zbiornika retencyjnego do konkretnych potrzeb. Zawiera on również przydatne elementy do planowania budowy, takie jak funkcjonalność wykorzystania wody opadowej. Po dokonaniu doboru system generuje plik PDF, który zawiera informacje takie jak wielkość zbiornika retencyjnego, wartość odpływu, schemat funkcjonalny zbiornika z pojemnościami oraz opis wybranych funkcjonalności.

Jak dobrać zbiornik retencyjny?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

 

Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego

Jak obliczyć pojemność zbiornika retencyjnego za pomocą kalkulatora?

Aby przeprowadzić obliczenia niezbędne są dane:

  • prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wyrażone w procentach,
  • częstość deszczu obliczeniowego,
  • zakładany czas przepływu przez kanał [5-30 min],
  • dopuszczalny limit zrzutu, czyli określony przez Zarządcę lub Eksploatatora sieci maksymalny możliwy do przyjęcia zrzut wód deszczowych.

Następnie konieczne jest wybranie z listy tzw. powierzchni zredukowanych i podanie ich powierzchni:

Na tej podstawie obliczony zostanie jednostkowy odpływ dławiony.

W kolejnym etapie istnieje możliwość wybrania dodatkowego wyposażenia zbiornika oraz wskazanie dodatkowego przeznaczenia wody, np. na cele PPOŻ, podlewanie czy cele komunalne. Kalkulator uwzględni te dane podczas doboru zbiornika retencyjnego.

Wyniki doboru zbiornika retencyjnego

Na podstawie dostarczonych informacji kalkulator oblicza:

  • minimalną pojemność zbiornika na podstawie wybranego modelu opadowego,
  • całkowity dopływ do zbiornika,
  • całkowity odpływ ze zbiornika,
  • czas opróżniania zbiornika,
  • wysokość wewnętrzna zbiornika,
  • wysokość użytkowa zbiornika.

Kalkulator zaproponuje również listę zbiorników spełniających te wymagania. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji w formacie PDF.

 

Żarówka Wygenerowany plik może później stanowić załącznik do dokumentacji projektowej

Dobór zbiornika retencyjnego na przykładach

Zapraszamy do obejrzenia webinaru naszego partnera Ecol – Unicon zatytułowanego „Webinar PNŚ: Dobierz odpowiedni zbiornik retencyjny i wykorzystuj wody opadowe”. Znajdziesz w nim demonstrację działania naszego kalkulatora, w tym obliczenia, które zaczynają się od 50:36.

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja