Kalkulator doboru
przewodów grawitacyjnych

Kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych zostały opracowane we współpracy z firmą Uponor Infra, która jest wiodącym międzynarodowym dostawcą tworzywowych systemów rurowych dla infrastruktury podziemnej.

Prawidłowe wymiarowanie i dobór średnicy rurociągów są kluczowe, aby zapewnić ich niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat.

Z myślą o tym powstał kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych, za pomocą którego można w prawidłowy sposób obliczyć i dobrać średnice dla całego przewodu deszczowego. Dla dobranych średnic można zastosować rurociągi z PEHD lub PP łączone poprzez złączki kielichowe lub spawanie ekstruzyjne.

Wymiarowanie przewodów grawitacyjnych kalkulator oblicza w oparciu o równanie Colebrooka-White’a.

Jak dobrać przewody grawitacyjne?

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym instrukcję korzystania z kalkulatora:

Wymiarowanie i dobór średnicy rurociągów

Kalkulator umożliwia dobór średnicy rur do przepływu wody w podziale na odcinki całego rurociągu.

Obliczenia są prowadzone metodą maksymalnych natężeń dla rurociągu złożonego z dowolnej liczby odcinków. Odcinki powinny być wprowadzane po kolei od początku rurociągu (najwyższego punktu) do jego wylotu (najniższego punktu).

Żarówka Obliczenia całkowitego dopływu wody dokonuje się na podstawie wybranego modelu opadowego oraz na podstawie wprowadzonych parametrów zlewni

Parametry odcinka rurociągu

Dla każdego z odcinków podajemy parametry niezbędne do obliczenia przepływu, takie jak:

 • rzędne terenu i dna kanału,
 • długość odcinka rurociągu,
 • maksymalne napełnienie obliczeniowe (zalecane 75%),
 • chropowatość bezwzględna (Zalecane wartości chropowatości bezwzględnej dla nowych kanałów to:
  • 015÷0,06 mm (0.03 mm) dla rur klejonych (PCW) i zgrzewanych (PE),
  • 03÷0,15 mm (0.06 mm) dla rur łączonych na uszczelki i opaski.

Eksploatacyjna wartość chropowatości bezwzględnej dla kanałów z tworzyw sztucznych jest większą od 0,1 mm. Najczęściej dla rur PCV i PE przyjmuje się k=0,25 mm).

Wyniki obliczeń doboru przewodów grawitacyjnych

Kalkulator wygeneruje zbiorcze parametry dla całego rurociągu – całkowitą długość i czas przepływu.

Następnie istnieje możliwość wyboru dla każdego odcinka maksymalnej średnicy oraz procent wypełnienia.

Na tej podstawie następuje aktualizacja listy proponowanych rozwiązań, które możemy dodać do zestawienia i otrzymać mailowo wraz z dokumentacją.

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych

Zapraszamy do obejrzenia wspólnego webinaru z naszym partnerem firmą Uponor Infra, zatytułowanego „Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych”.

Podczas webinarium odpowiedzieliśmy na pytania:

 • Jakie prace wstępne i koncepcyjne prowadzą do wyboru optymalnej lokalizacji zbiornika retencyjnego?
 • Jakie są sposoby na efektywne i rzetelne opracowywanie danych wejściowych niezbędnych do optymalnego wykorzystania platformy WaterFolder?
 • Jak skutecznie obliczyć retencje i dobór rozwiązania za pomocą kalkulatora zbiorników polietylenowych Weholite?
 • Jak optymalnie wymiarować i dobierać rury grawitacyjne Uponor przy pomocy kalkulatora przewodów grawitacyjnych?

Kalkulator doboru przewodów grawitacyjnych
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja