Kalkulator
kosztów eksploatacji

Kalkulator kosztów eksploatacji, którego autorami są pracujący w trzech firmach Veolia, DSConsulting i RetencjaPL praktycy dysponujący kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania i finansowania infrastruktury deszczowej, pozwala na szybką, a równocześnie możliwie precyzyjną kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe.

Jest to pierwszy kalkulator skierowany do zarządzających systemami odprowadzania deszczówki: wodociągów, spółek miejskich, władz miast zainteresowanych urealnieniem warunków utrzymania systemów deszczowych lub wprowadzeniem opłat za wody opadowe i oceną warunków w jakich powinien ten proces być przeprowadzony.

Jak obliczyć koszty eksploatacji?

Zobacz instrukcję kalkulacji kosztów eksploatacji na platformie WaterFolder:

Kalkulacja kosztów eksploatacji

Dane potrzebne do obliczeń:

 • podatek od nieruchomości [zł netto/rok] – wartość płaconego podatku od nieruchomości związanego z systemem odwodnienia i retencji (typowo 2% wartości),
 • opłata za usługi wodne [zł netto/rok] – przede wszystkim opłata stała i opłata zmienna przekazywana rocznie do PGW Wody Polskie,
 • koszty energii na obiektach [zł netto/rok] – roczne koszty energii na obiektach systemu odwodnienia i retencji,
 • amortyzacja majątku [zł netto/rok] – łączna wartość rocznej amortyzacji majątku oraz kosztów dzierżawy infrastruktury systemu odwodnienia i retencji,
 • śr. roczna wysokość opadów [mm] – średnia wartość rocznej sumy opadów,
 • pow. ciążąca do kanalizacji [ha] – powierzchnia, z której wody spływają do systemu odwodnienia,
 • przyrost roczny pow. utwardzonej [%] – wartość określa rocznych przyrost powierzchni utwardzonej w skali 10-ciu lat prognozy,
 • metoda naliczania [zł netto)] – należy wskazać jedną z dwóch metod naliczania opłat od użytkowników systemu: od wartości odpływu w lub od wartości powierzchni uszczelnionej w ,
 • ściągalność opłat [%] – ściągalność opłat typowo przyjmuje się na poziomie 80%.

Istniejąca infrastruktura – charakterystyka i awarie

W następnym kroku należy podać wszystkie elementy kosztotwórcze oraz określić ich liczbę, długość lub wielkość.

Mowa tutaj o wszystkich systemach zamkniętych (np. studnie, separatory), otwartych (zbiorniki retencyjne, przepusty, wały), przepompowniach, ale również o ich awaryjności, obecnym stanie i kosztach utrzymania. Aby uzyskać dobre wyniki należy skrupulatnie podać wszystkie elementy i informacje.

Żarówka Wykonaj projekcję kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej oraz oblicz opłatę eksploatacyjną

Wyniki kalkulacji

Na podstawie dostarczonych informacji przeprowadzana jest kalkulacja, a wyniki są prezentowane w formie raportu PDF.

W raporcie znajduje się:

 • zestawienie wprowadzonych danych o systemie,
 • powierzchnia ciążąca do kanalizacji,
 • przyjęta ściągalność opłat,
 • koszty utrzymania systemu,
 • opłaty za usługi wodne,
 • amortyzacja majątku.

Wyniki kalkulatora mogą służyć:

 • porównaniu kosztów utrzymania systemu ze standardami rynkowymi,
 • analizom związanym z planowaniem nowej infrastruktury,
 • wyliczeniu wartości zamówienia w postepowaniach na utrzymanie systemów,
 • jako wsparcie zmian organizacyjnych polegających na zmianie podmiotu realizującego zadania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym w trybie in-house,
 • wstępnemu oszacowaniu wprowadzenia opłat ,,deszczówkowych”.

Projekcja kosztów eksploatacji

Zapraszamy do obejrzenia webinaru zorganizowanego z naszym partnerem, zatytułowanego „Kalkulacja kosztów eksploatacji i opłat związanych z utrzymaniem systemów kanalizacji deszczowej”.

Podczas webinaru przedstawiliśmy proces funkcjonalności kalkulatora kosztów eksploatacji, wraz z praktycznym przykładem obliczeniowym, aby zilustrować, jak efektywnie korzystać z tego narzędzia.

 

Kalkulator kosztów eksploatacji
Materiał szkoleniowy: Webinar

Wideo instruktażowe: Instrukcja