Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru dostępne na platformie WaterFolder

Podczas szkolenia omówiono planowanie odwodnień miejskich, podkreślając potrzebę wprowadzenia nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnego podejścia do zarządzania wodami opadowymi.
Autor tekstu
Beata Ciszewska
Opublikowano 07 czerwca, 2024
Udostępnij
Facebook Linkedin

Partnerzy platformy WaterFolder mieli możliwość zaprezentowania swoich narzędzi podczas szkolenia organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Podczas szkolenia omówiono planowanie odwodnień miejskich, podkreślając potrzebę aktualizacji i wprowadzenia nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnego podejścia do zarządzania wodami opadowymi.

Szkolenie miało na celu przedstawienie dostępnych narzędzi na platformie WaterFolder, które nie tylko ułatwiają prace projektantom, ale także wpływają na poprawę efektywności ich działań oraz jakości projektowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zachęcamy do utworzenia darmowego konta na platformie, aby w pełni korzystać z dostępnych tam narzędzi.

Wyjątkowe grono ekspertów

Szkolenie zgromadziło liczne grono znakomitych ekspertów z branży wod-kan. Wśród osób prezentujących narzędzia i rozwiązania wspomagające projektowanie systemów odwodnieniowych znaleźli się:

  • Tomasz Grochowski, RetencjaPL – przedstawił platformę Waterfolder, która oferuje narzędzia do doboru m.in. zbiorników retencyjnych, systemów rozsączających oraz odwodnień liniowych. Opowiedział o genezie projektu oraz o korzyściach płynących z korzystania z tego typu narzędzi, podkreślając znaczenie standaryzacji w zarządzaniu wodą opadową,
  • Prof. Paweł Licznar, RetencjaPL – zaprezentował jak planować odwodnienia miejskie korzystając z najnowszych, dostępnych rozwiązań oraz innowacyjnych narzędzi i technologii,
  • Agnieszka Wrzesińska, Wavin – przedstawiła kalkulator doboru odwodnień systemu retencyjno-rozsączających,
  • Marcin Tasak, Amiblu Polska – omówił zastosowanie kalkulatora doboru zbiorników rurowych w projektowaniu odwodnień miejskich,
  • Maciej Pawlak, Hauraton – zaprezentował dobór odwodnień liniowych na platformie WaterFolder,
  • Tomasz Dudek, RetencjaPL – przedstawił dobór zbiorników otwartych i ich rolę w systemach retencyjnych,
  • Łukasz Kowalczyk, Ecol-Unicon – omówił różne typy zbiorników retencyjnych i ich zastosowania oraz sposób doboru,
  • Aleksandra Przybicień, Uponor Infra – zaprezentowała zbiorniki PEHD, których doboru można dokonać korzystając z platformy.

Planowanie odwodnień miejskich

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wyjątkowego szkolenia, gdzie przedstawiono korzystanie z  wybranych narzędzi, które znacząco ułatwiają proces projektowania i zarządzania systemami odwodnieniowymi odpowiadając na współczesne wyzwania związane z gospodarką wodną w miastach.